Mercedes Benz รถ เมอร์เซเดส-เบนซ์

MERCEDES-BENZ VIANO MARCO POLO เมอร์เซเดส-เบนซ์ เวียโน มาโค โปโล

มิติตัวถัง : 5.008 x 1.901 x 1.960 ม.

คาร์บอนไดออกไซด์ : 187-279 กรัม/กม.

ประเภทรถ : CAMPER VAN

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เวียโน มาโคโปโล

ตัวถัง  : 6 ที่นั่ง/4 ที่นอน

เครื่องยนต์ : โปรดดูรายละเอียดในตาราง

ระบบเกียร์ : ธรรมดา 6 จังหวะ-อัตโนมัติ 5 จังหวะ

ขับเคลื่อน : ล้อหลัง-ทุกล้อ

ราคาโดยประมาณในเยอรมนี : เริ่มต้นที่ 50,500 ยูโร

ข้อมูลทั่วไป : MERCEDES-BENZ VIANO MARCO POLO เมอร์เซเดส-เบนซ์ เวียโน มาโค โปโล  เป็นรถ VIANO LANG VERSION ที่ออกแบบสำหรับผู้ใช้รถที่ต้องเดินทางไกลและค้างแรมอยู่ในรถเช่นเดียวกัน ที่พิเศษกว่าก็คือ นอกจากเก้าอี้ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงนอนได้แล้ว ยังติดตั้งหลังคาที่สามารถกางขึ้นเป็นกระโจม เมื่อกางกระโจมเต็มที่ความสูงของรถจะเพิ่มจาก 1,960 เป็น 2,960 ม. คู่แข่งโดยตรงของรถแบบนี้ คือ VOLKSWAGEN CALIFORNIA

MERCEDES-BENZ VIANO MARCO POLO

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เวียโน มาโคโปโล

MERCEDES-BENZ VIANO MARCO POLO

มาดู VDO MERCEDES-BENZ VIANO MARCO POLO กันครับ

[jwplayer file=”http://www.youtube.com/watch?v=GTKuFTETLdg”]

Possibly Related Posts:


To Top