Peugeot : เปอร์โย

PEUGEOT 508 SW เปอร์โย 508 เอสดับเบิลยู

มิติตัวถัง : 4.813 x 1.853 x 1.476 ม.

คาร์บอนไดออกไซด์ : 105-165 กรัม/กม.

ประเภทรถ : MID0SIZE CAR

เปอร์โย 508 เอสดับเบิลยู

ตัวถัง  : 5 ประตูตรวจการณ์ 5 ที่นั่ง

สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ : 0.26

เครื่องยนต์ : โปรดดูรายละเอียดในตาราง

ระบบเกียร์ : ธรรมดา 5/6 จังหวะ-อัตโนมัติ 6 จังหวะ

ขับเคลื่อน : ล้อหน้า

ราคาโดยประมาณในฝรั่งเศส : 25,100-40,500 ยูโร

ข้อมูลทั่วไป : PEUGEOT 508 SW เปอร์โย 508 เอสดับเบิลยู  เป็นรถแบบใหม่ซึ่งมีการผลิตทั้งในฝรั่งเศส และในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเริ่มจำหน่ายในตลาดยุโรปเมื่อต้นปี 2011 เช่นเดียวกัน รถที่ขายในฝรั่งเศสขณะนี้แบ่งการตกแต่ง/อุปกรณ์เป็น 5 ระดับ คือ ACCESS-ACTIVE-ALLURE-GT-FELINE

PEUGEOT 508 SW

เปอร์โย 508 เอสดับเบิลยู

PEUGEOT 508 SW

มาดู VDO PEUGEOT 508 SW เปอร์โย 508 เอสดับเบิลยู กันครับ

[jwplayer file=”http://www.youtube.com/watch?v=_dqnIMiMeFk”]

Possibly Related Posts:


To Top